Polski kodeks pracy powstał w 1974 roku, od tamtego czasu przechodzi wiele zmian za pomocą różnego rodzaju nowelizacji. Pracodawca poszukując praktycznych rozwiązań, powinien przyjrzeć się kodeksowi cywilnemu.

W zależności od rodzaju usługi i pozycji stron można znaleźć różne rozwiązania dla ram umownych usługi. Nie wszystkie czynności muszą być wykonywane regularnie i zgodnie z instrukcjami, i dotyczy to nie tylko umów na czas próbny czy też określony. Prawo cywilne oferuje kilka możliwości tego. W celu zmniejszenia obciążeń publicznych i rozluźnienia napiętych ram stosunku pracy w Polsce często wykorzystuje się umowy cywilnoprawne. Zazwyczaj będzie to umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług. W obu przypadkach koszty, podatki i ubezpieczenie powinny być uelastycznione, chociaż są one w dużej mierze podobne do umowy o pracę w przypadku umów o świadczenie usług. Korzyść dla pracodawcy jest oczywista ponieważ nie obowiązują przepisy urlopowe lub okresy wypowiedzenia wynikające z prawa pracy, a koszty pracy są niskie. Strony mogą obrazowo ukształtować umowę uzgodnić godziny pracy, urlop i wynagrodzenie w różnych fatalnych sytuacjach.

Jednak w przypadku tego typu umów należy zachować ostrożność. Jeżeli stosunek pracy jest zbyt podobny do stosunku pracy, pracodawcy grozi skutki prawne, w szczególności roszczenia zwrotne fałszywego pracownika lub roszczenia ZUS o zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

Dlatego też pracodawca powinien znać przepisy prawa obowiązuje w naszym kraju, jeżeli pracownik zatrudniony jest na czas określony, zatrudnienie nie może być dłuższe niż 33 miesiące, ponieważ po upływie czas należy przejść na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli jednak pracodawca nie wie jaki rodzaj umowy powinien podpisać z pracownikiem, powinien zapytać specjalisty, którym będzie adwokat prawo pracy musi znać bardzo dobrze. Musi przykładowo wiedzieć co doradzić w przypadku wątpliwości przy udzielaniu pracownikowi urlopu. Polskie przepisy określają ile dni urlopu płatnego przysługuje pracownikowi w zależności od umowy i stażu.