Obecnie nasze życie ma tak szybkie tempo, że wiele osób nie radzi sobie ze stresem i codziennymi problemami i szuka pomocy u psychologa.

Często terapia psychologiczna składa się z 20 sesji indywidualnych, ale nie zawsze tak jest, może również przybrać formę połączonych sesji indywidualnych i grupowych. Terapeuta i pacjent wspólnie identyfikują cele i oczekiwane rezultaty. Aby odnieść największe korzyści, osoba korzystająca z pomocy psychologa musi być aktywnym uczestnikiem podczas terapii.

Wiele osób szuka pomocy i psychologa

Badania i terapię może prowadzić psycholog w Rzeszowie

Wiele osób cierpiących nawet na łagodne formy lęku, depresji lub innych zaburzeń często zgłasza trudności w utrzymywaniu zdrowych relacji z przyjaciółmi, członkami rodziny i innymi ważnymi osobami. Ma to sens, ponieważ kiedy jesteśmy dysfunkcyjni wewnętrznie, walczymy o kontakt z innymi zewnętrznie. Psychoterapia może pomóc w zidentyfikowaniu i skorygowaniu obszarów dysfunkcjonalności w naszym życiu wewnętrznym, jak również w relacjach zewnętrznych, otwierając możliwość naprawienia zerwanych relacji lub rozpoczęcia nawiązywania nowych, zdrowszych więzi z innymi osobami.

Większość z nas ma do czynienia z pewnym rodzajem osobistej niepewności co do siebie, a problemy psychologiczne służą jedynie dalszemu osłabieniu naszej pewności siebie. Rozmawiając ze specjalistą podczas psychoterapii, pracując nad przyczynami tych niepewności i odnajdując po drodze małe zwycięstwa, wielu pacjentów twierdzi, że zyskuje nowe poczucie pewności siebie i swoich umiejętności oraz wiarę w swoje możliwości. Kiedy dana osoba przez długi czas czuła się przytłoczona negatywnymi myślami i emocjami, znalezienie ulgi w tych emocjach po raz pierwszy z pewnością jest pozytywnym doświadczeniem.

Skuteczność terapii może również zależeć od wielu czynników, takich jak powód poszukiwania terapii, umiejętności i doświadczenie specjalisty, relacja między terapeutą a pacjentem, jakiekolwiek wsparcie, jakie pacjent może mieć poza sesjami terapeutycznymi. W procesie tym niezbędna jest również ufna relacja między osobą a terapeutą. Konieczne jest znalezienie profesjonalisty, takiego jak psycholog rzeszów. Osoba prowadzące terapie powinny być dobrze wykwalifikowane i doświadczone oraz powinny wzbudzać zaufanie pacjentów.