Często zdarza się, że firma korzysta z usług jednego prawnika lub kancelarii prawnej, która zaspokoi wszystkie prawne potrzeby, jakie ma przedsiębiorstwo.

Po tym, jak prawnik pomaga firmie zorganizować się, istnieje duża szansa, że będzie on również pierwszym kontaktem firmy, gdy pojawią się problemy lub pytania w przyszłości. Pomoc w organizacji firmy od samego początku to świetny sposób, aby nawiązać stałą relację adwokat-klient. W przypadku kontrahentów, konsultantów i dostawców usługi oferowane przez prawnika obejmują przeglądanie umów i identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka, przygotowywanie umów przetargowych, doradzanie i negocjowanie warunków listów intencyjnych, umów o pracę, doradztwo w zakresie pomocniczych dokumentów projektowych, takich jak akty dostępu stron trzecich i trójstronne umowy finansowe, negocjowanie, opracowywanie i doradzanie w sprawie zmian umowy. Z drugiej strony korporacja publiczna ma większą liczbę właścicieli, a właściciele mogą kupować i sprzedawać swoje udziały w spółce. Aby założyć korporację, liderzy muszą przygotować statut spółki. Mogą w szczególności wymienić funkcje swojej firmy lub mogą po prostu stwierdzić, że korporacja ma wszystkie uprawnienia niezbędne do prowadzenia ich spraw. Korporacja z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma pewne korzyści wynikające z posiadania małej firmy, takie jak opodatkowanie przejściowe i ochrona prawna długów i zobowiązań.

Istnieją jednak ograniczenia, takie jak zakaz emisji akcji w celu pozyskania funduszy operacyjnych.

Prawo różni się znacznie w przypadku przepisów dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Kierownictwo biznesu może zmienić strukturę lub skład swojego przywództwa. Mogą istnieć spory sądowe kwestionujące strukturę firmy, może nawet zdecydować o rozwiązaniu firmy. Prawo organizacji biznesowych obejmuje wszystkie te aspekty działalności gospodarczej. Adwokaci, którzy oferują usługi takie jak obsługa prawna firm, pomagają klientom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pomagają ustalić klientom korporacyjnym, który typ struktury biznesowej najprawdopodobniej pomoże im osiągnąć ich cele. Struktura organizacji ma znaczenie na wszystkich etapach działalności biznesowej.