Geodeci mierzą kształt terenu i zbierają dane dla projektów inżynieryjnych i budowlanych.

Zbierają i analizują dane z pomiarów i mapowania, aby tworzyć mapy terenu pod projekty zagospodarowania przestrzeni. Podczas przeprowadzania badań sprawdza się również możliwe skutki dla środowiska naturalnego. Geodeci wykonują mapy terenu z wykorzystaniem urządzeń GPS i tradycyjnych instrumentów geodezyjnych, wykorzystują także obrazy cyfrowe i zdjęci satelitarne do tworzenia map mierzonych terenów. Zbierane dane są wykorzystywane przez systemy informacji geograficznej do ich analizy i monitorowania, czy teren zmienił się w trakcie budowy lub w wyniku procesów naturalnych. Geodeci pracują zarówno w biurze geodezyjnym, jak i w terenie przeprowadzając pomiary i mapowanie gruntu. Na budowach osiedli mieszkaniowych i budynków komercyjnych geodeta pomaga zaplanować i oznaczyć dokładną lokalizację włazów, zbiorników ściekowych, wodociągów i hydrantów przeciwpożarowych. Pomagają także w przygotowaniu ewidencji pomiarów, map działek, korekt linii działek i map dróg. Geodeci gromadzą dane na temat fizycznych i stworzonych przez człowieka cech Ziemi za pomocą badań i pomiarów, interpretują te dane za pomocą map, wykresów i planów. W pracy geodeci mogą wykorzystywać dane z różnych źródeł, takich jak zdjęcia lotnicze, pomiary satelitarne i systemy pomiaru wiązki laserowej. Biura geodezyjne udzielają porad różnym klientom, osobom prywatnym i przedsiębiorstwom budowlanym, deweloperom czy instytucjom wydobywczym.

Geodeci mogą się specjalizować w wielu zagadnieniach, jak inżynieria lądowa lub budowlana, geodezja gruntów lub nieruchomości, mapowanie gruntów.

W takim zawodzie ważna jest dokładność, zwłaszcza podczas używania sprzętu do wykonywania pomiarów, usługi geodezyjne Nowy Targ są tego przykładem. Geodezja to jeden z najszybciej rozwijających się dyscyplin i jest napędzana postępami technologicznymi, takimi jak systemy informacji geograficznej i globalne systemy nawigacji satelitarnej, utrzymuje swoją rolę w prawie gruntowym oraz innych obszarach społecznych i ekonomicznych. Na całym świecie zmieniający się charakter mapowania i zarządzania danymi przestrzennymi oznacza, że istnieje duże zapotrzebowanie na usługi geodetów.