Skutecznym sposobem odzyskiwania należności od nieuczciwych kontrahentów jest przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Jeżeli inne wezwania nie przynoszą rezultatów, wówczas musimy oficjalnie poinformować kontrahenta o tym, iż zostaną powzięte kroki prawne. Aby przygotować odpowiednio tego rodzaju dokument, powinniśmy pamiętać o podaniu miejsca i daty sporządzenia tego rodzaju wezwania, następnie powinniśmy określić dane osoby, podmiotu od którego chcemy odzyskać pieniądze, a dalej dane dłużnika. Oczywiście w tego rodzaju dokumencie musi się znaleźć także podstawa prawna, na podstawie której mamy możliwość odzyskania naszych pieniędzy. Może być to przykładowa umowa pomiędzy firmami, ale także faktura, czy też inny dokument, taki jak protokół odbioru. Oczywiście w wezwaniu powinniśmy umieścić kwotę, na jaką opiewała dana umowa i jaką spodziewamy się odzyskać. Jak sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Możemy zawrzeć także kwotę odsetek, które przysługują nam w takim wypadku, co określa kodeks cywilny, nie są jednak one obowiązkowe, możemy z nich zrezygnować.

Powinniśmy także wskazać rachunek bankowy, na który powinny zostać przelane nasze należności. Oczywiście bardzo ważne będzie także określenie terminu spłaty, i będzie to dodatkowy termin, może być to konkretna data lub też przykładowo określona ilość dni od dostarczenia dokumentów, w tym wypadku należy także pamiętać, aby uzyskać potwierdzenie dostarczenia. Dlatego też wysyłamy list z potwierdzeniem odbioru, lub też dostarczamy go osobiście. Obecnie możemy liczyć na pomoc kancelarii prawnych, które mogą fachowo przygotować tego rodzaju dokument, a także zadbać o to, aby został dostarczony. Możemy także skontaktować się z firmą windykacyjną, która może udzielić tam różnego rodzaju porad, odpowiedzieć w jakiej formie powinno być to pismo, jaki argumenty powinniśmy zawrzeć aby windykacja była skuteczna. Jest to oczywiście metoda, która stosowana jest przed skierowaniem sprawy do sądu, wówczas możemy jeszcze załatwić sprawę polubownie, dzięki czemu kontrahent nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami sądowymi.